Dağıtım Merkezleri

Lojistik; ürün, hizmet ve insan gibi  kaynakların ihtiyaç duyulan yerde  ve istenen zamanda  temin edilmesi için bir  araç olarak tanımlanabilir.

Herhangi  bir pazarlama ve  üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok  zordur. Lojistik; nakliye, envanter, depolama, malzeme  idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini  kapsar.Lojistik; işletme sorumluluğu, hammaddenin coğrafi konuşlanması,  sürenin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyete karşılanarak işin bitirilmesidir.

Lojistik tedarik zincirlerinin çok önemli bir parçasıdır.Buna bağlı olarak da ürün dağıtım merkezlerindeki ürünlerin içeriği ve fiziksel yapısı o işletmenin dağıtım ve depolama politikasıyla yakından ilgilidir.

Coğrafya önemlidir. Tarihsel açıdan bakıldığı zaman nakliye  ve  dağıtımın ilk çağlarda  nehir ve denize yakın yerlerde merkezi  bir  hal alması  bunun bir sonucudur.Bu da dağıtım yani lojistik merkezlerinde stratejik konumun ne kadar önemli olduğunu  binlerce  sene öncesinden bize  açıklar.

Lojistikte  meydana gelen uzmanlaşma bir çok ürünün de farklı yolardan istiflenmesi gerektiğini ortaya koymuştur.Dağıtım merkezlerinden gelen ürüne göre istifleme taleplerinin bir  sonucu olarak bu  merkezlere yönelik depolama sistemleri üreten  dünyanın önemli firmaları farklı istif modellerinin tasarlanması yoluna gitmişlerdir.

Günümüzde küresel perakende  devi Amazon tedarik sektöründe  yarattığı sinerji ve randıman ile düne kadar bilişim devi olarak  bilinen Microsoft’u ve İletişim öncülerinden  Apple’ı 796 milyar dolarlık piyasa değeriyle geride bırakmış ve dünyanın en değerli şirketi olmuştur.       

Dağıtım Merkezi
Dağıtım Merkezi
Dağıtım Merkezi

METALSISTEM’in , ürüne  göre endüstriyel çözümler üretme ilkesi de aynen Amazon gibi bir  perakende  devinin  verimliliğini arttırarak  dünyanın  en değerli şirketi olmasıyla yakından alakalıdır.Zira  doğru  ürüne  doğru raf sistemleriyle firmanın birim zamandaki  karlılığı azami seviyeleri zorlayacak bu da nakliye başına  verimi arttırıp maliyeti  düşürecektir.

Zamanın  değerli kullanılmasına etki eden doğru  depolama tasarımları sayesinde bir merkezde örneğin; 10 birim olan nakliye  sayısı belki de 13  birime çıkabilecek bu da  yıllık kümülatif toplamda, işletmeler için  hatırı sayılır bir  kazanca denk gelecektir.

Kısacası, depolamada optimizasyon dağıtım merkezlerinin kalbidir.