Eğitim ve Kütüphaneler

Eğitim ve Kütüphaneler

Kütüphaneler yapıları itibarıyla gerek müstakil gerekse bir okul ya da üniversite bünyesinde olsun, toplumun bilgi ve  aydınlanmaya en hızlı varabileceği merkez noktalarıdır.

Öyle ki, Kolombiya Üniversitesi Profesörlerinden  eğitimci John Dewey 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığının  daveti üzerine  ülkemize  gelmiş ve incelemelerde  bulunmuştur. Dewey bakanlığa sunduğu  çalışma sonrası raporunda “ Her mektep, faal bir kütüphane  merkezi olmalı, her binanın inşasında evvel plan yapılırken  kütüphane salonu  düşünülmelidir.”  demiştir.

Bünyesinde  bir çok kitap ve belgeyi barındıran bu önemli kültür merkezlerinden bir kısmı aynı zamanda çok kıymetli nadir eserleri de bünyelerinde  barındırırlar. Bu yüzden de bazı  durumlarda ortaya bildiğimiz kitap rafı ihtiyacı çıktığı gibi geçmişten günümüze ulaşmış bu eserlerin hassasiyetle korunması amacıyla arşiv  rafları ihtiyacı da çıkar.

METALSISTEM’in toplum için son derece önemli olan kütüphaneler ve eğitim sektörü için geniş  bir  ürün  gamı mevcuttur. Bu ürün gamı çeşitli aksesuarlarla da  desteklenebilir ve  zenginleştirilebilir. Super 1-2-3’ten Mobieasy, Mobifront ve Mobibasic gibi teknolojik ve hammadde açısından dünyada belirli bir yere gelmiş raf sistemlerine kadar, kütüphanede kitapların saklanmasını, arşivlerdeyse nadir eserler ve önemli belgelerin titizlikle muhafazasını sağlayabilirsiniz.

Eğitim ve Kütüphaneler
Eğitim ve Kütüphaneler
Eğitim ve Kütüphaneler