İmalat

İmalat

İnsanların, ilk çağdan bu yana günlük yaşamlarını  sürdürmek için zaruri  ya da değil bir takım ihtiyaçları bulunmaktadır.

İhtiyaçlar zaman geçtikçe artmış,  hatta  bir kısmının önceliği değişmiştir.Üretimin sanayileştiği  merkez  olan  Avrupa kıtasında , sanayi devrimine  kadar  tüm dünyada  olduğu gibi küçük ölçekli  el tezgahları ve atölyeler  mevcuttu.

Elbette insanların ihtiyaç  duyduğu  gereksinimlerin  çoğu zaman   hemen üretilmesi de mümkün olmuyordu.Ismarlama imalat  vardı.Seri  üretim çok kısıtlıydı.

Buhar  gücünün ve makineleşmenin  gerçekleşmeye  başladığı 19.yy nin ilk çeyreğinde   fark yavaş yavaş  ortaya çıkmıştır.19.yy sanayi devrimi ile  dünya tarihinin dönüm noktası olmuştur.Bu yüzyılda  ortaya çıkan  enerji destekli imalat patlaması 1.Dünya Savaşında ağır sanayinin  gelişmesine hızlandırmıştır.Ağır Sanayi ile  top , gemi, tank,denizaltı ve uçak gibi  devasa metal yapılar üreten fabrikalar bunları  seri şekilde imal etmiş ,  daha  sonra gerek yerel gerek uluslararası piyasalarda  söz  sahibi  ürünler  üretmeye  başlamışlardır.

Yıllar geçtikçe  otomasyon hız kazanmış ,  fabrikalarda çalışan işçi sayısı azalmıştır.İşçilerin yerini  robotlar  almıştır.Üretimde çeşitlilik ve alternatiflerin artması bu ürünlerin nasıl ve ne şartlarda raflarda depolanacağı  ve muhafaza  edileceği sorusunu da  beraberinde  getirmiştir.

Bu işle  yıllarca uğraşan  istif ,raf ve depolama firmaları, potansiyel olsun ya da olmasın müşterilerinin  taleplerine nasıl cevap verecekleri konusunda kendi yapılarındaki AR GE (Araştırma / Geliştirme)  çalışmalarına  ağırlık vermişlerdir.

imalat 2
imalat 1

Bunun neticesinde çok farklı istif  yöntemleri ortaya çıkmıştır.  Ancak günümüzde , yukarda  sözünü  ettiğimiz fabrikalarda meydana gelen gelişmenin aynısı , devasa  boyuttaki  depolarda ve  silo  sistemlerinde de meydana gelmektedir. Çalışanların yerini  robotlar ve otomasyon cihazları  almaktadır.Bunu  daha ziyade bu konuya ciddi  bütçe  ayıran  dünyanın finansman açısından güçlü şirketleri  yapmaktadır.Amaç raflarda istifleme ve teslimat işlemlerinin birim zamandaki rantabilitesini ve verimini  arttırmak ve maliyetleri bu aşamada düşürmektir.

İstifleme ve depolama raf sektöründe dünya çapında bir  marka olan METALSISTEM’in  yukarda sözünü  ettiğimiz uzmanlaşmış ve gelişmiş  depolama teknikleriyle ilgili geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır.Ürünlerinde kesinlikle sertifikalı ve yüksek  gerilime dayanıklı çelik kullanan METALSISTEM , müşterilerin her konudaki beklentilerine  rahatlıkla  cevap verebilecek zengin  bir  ürün gamına sahiptir.