Müzeler & Arşivler

Müze, sanat ve bilim eserlerinin veya  sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka  gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılardır.

Müze; toplumun ve  gelişimin  hizmetinde  olan , halka açık, insana ve yaşadığı çevresine tanıklık etmiş, malzemelerin üzerinden araştırmalar  yapan , toplayan, koruyan, bilgiyi  paylaşan  ve  sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma  doğrultusunda bağımsız ve  sürekliliği olan bir kurumdur.

Müzelerin, Toplama, belgeleme, sergileme, koruma, eğitim, araştırma ve iletişim işlevleri  bulunmaktadır.

Bunlardan METALSISTEM ’in uzmanlık kulvarına  giren en ilişkili  işlevler belgeleme  ve koruma işlevleridir. Bu işlevler , depolama ve muhafazayı kapsar. Tarihi  eserlerin niteliğine  ve hacmine  bağlı  olarak  depolanma eğilimleri de farklılık gösterecektir. Korunması  gereken bir  heykel gibi ağır  nesneler ile sözgelimi takılar ve mücevherler için farklı raf ve  depolama  sistemleri  söz konusu olacaktır.

Müze Ve Arşiv
Müze Ve Arşiv

METALSISTEM’in  depolamayla  alakalı her konuda  olduğu  gibi  bu konuda da  farklı  boyutta  raf çözümleri mevcuttur. Özellikle hafif  yük raf sistemleri  ürünleri arasındaki Super 1 2 3, Unirack, Unishelf’de yer alan çekmeceler, raf tablaları, plastik ve madeni modüler konteynırlar bu küçük boyutlu  eserlerin saklanması, arşivlenmesi, depolanmasında ve muhafazasında  etkin rol oynayabilirler.

Müze Ve Arşiv
Müze Ve Arşiv
Müze Ve Arşiv